Svensk vapenexport förvärrar och förlänger väpnade konflikter samt ökar risken att konflikter blir väpnade

Tillgång till vapen ökar risken för att konflikter blir väpnade. Risken att människor dödas, skadas, våldtas och utsätts för tvång är större i samhällen med mycket vapen i omlopp. Den internationella vapenhandeln är en viktig drivkraft bakom militära rustningar och bidrar därmed till krig och väpnade konflikter, både mellan och inom stater. Många vapensystem har en väldigt lång livslängd och kan användas i många decennier efter det att dom sålts, samt spridas till andra regioner och aktörer. Det går aldrig att veta av vem, eller i vilket syfte, den krigsmateriel som exporteras kommer att användas.

 

Genom att exportera vapen tar Sverige ställning för militär konflikthantering. Genom att exportera vapen till länder som är inblandade i väpnad konflikt eller där det finns risk att en väpnad konflikt bryter ut blir Sverige också medansvarigt till hur vapnen används och till att den väpnade konflikten fortsätter.

 

Enligt svenska regler för vapenexport bör Sverige inte exportera krigsmateriel till ”stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, oavsett om krigsförklaring har avgetts eller ej, stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt eller stat som har inre väpnade oroligheter.”

 

Trots det har svenska vapen exporterats till och använts i en rad krig och väpnade konflikter. Ett exempel är granatgeväret Carl Gustaf, producerat av Saab Bofors Dynamics, som sålts till mer än 40 länder och använts i en mängd krig, till exempel i Myanmar (Burma), Kambodja, Sri Lanka, Vietnam, Indien, Libyen, Syrien och Irak. Sverige har exporterat vapen till en rad länder under pågående väpnad konflikt till exempel Storbritannien, USA, Indien, Pakistan, Thailand och Myanmar (Burma). Under perioden 2015-2021 har Sverige exporterat krigsmateriel till länder i den saudiledda koalitionen till ett värde av ca 13 miljarder kronor enligt Svenska Freds sammanställningar. Koalitionen inledde sin brutala krigföring mot Jemen 2015. Svensk krigsmaterielexport bidrar därmed till att intensifiera situationen i Jemen som FN beskrivit som världens värsta humanitära katastrof.

 

Uppdaterad 2022-03-22