Svensk vapenexport stärker diktaturer och icke-demokratier

Genom bland annat bistånd och politiska insatser bidrar Sverige på olika sätt till demokratiska krafter och demokratisk utveckling i olika delar av världen. Samtidigt har Sverige under lång tid stött flera diktaturer och icke-demokratier med krigsmateriel. Sedan april 2018 säger Sveriges regelverk för krigsmateriel att “grava brister i den demokratiska statusen ska utgöra ett hinder för tillstånd för export av krigsmateriel”. Trots det gick enligt Svenska Freds sammanställningar nästan hälften, 46 procent, av krigsmaterielexporten till icke-demokratier 2021, däribland Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Ungern, Thailand, Pakistan och Filippinerna. 

 

Om Sveriges politik för demokrati ska kunna tas på allvar borde Sverige sluta sälja vapen till stater där landets befolkning inte fått bestämma om inköpen, eller där de till och med riskerar att straffas om de protesterar emot dem. Krigsmaterielexport till diktaturer legitimerar diktaturen och motverkar demokratisk utveckling i landet. 

 

Uppdaterad 2022-03-22