Upptäck svenska freds

Visa filter Göm filter

SVENSKA FREDS PÅ MR-DAGARNA

Nästa vecka arrangeras MR-dagarna. Årets tema: Rätten till ett liv fritt från våld. Svenska Freds kommer att delta alla tre dagar på lite olika sätt.
Läs mer
INGEN SKA TVINGAS TA TILL VAPEN
I Svenska Freds remissvar till utredningen ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret SOU 2016:63” lyfts flera brister.