Upptäck svenska freds

Visa filter Göm filter

KOMMENTAR: VÄRNPLIKTEN

Svenska Freds motsätter sig nuvarande pliktlagstiftning och anser att militär utbildning måste vara frivillig.
Läs mer
EN ALTERNATIV SYN PÅ VÄRNPLIKT
I mars ombeds årets 18-åringar att fylla i mönstringsunderlag till värnplikt. Vi har samlat vanliga frågor och svar. Svenska Freds anser att [...]
SVENSKA FREDS PÅ MR-DAGARNA
Nästa vecka arrangeras MR-dagarna. Årets tema: Rätten till ett liv fritt från våld. Svenska Freds kommer att delta alla tre dagar på lit [...]
INGEN SKA TVINGAS TA TILL VAPEN
I Svenska Freds remissvar till utredningen ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret SOU 2016:63” lyfts flera brister.