Home / Upptäck / Vapenexport / PAX 2/17: NYA UPPGIFTER OM SAABS ROLL I MUTSKANDALEN I SYDAFRIKA

PAX 2/17: NYA UPPGIFTER OM SAABS ROLL I MUTSKANDALEN I SYDAFRIKA

2017-06-19

Svenska Freds kräver att utredningen om mutbrott återupptas. TV4 har avslöjat att Saab tecknade ett avtal med den man som anklagas för korruption i samband med Jas Gripen-affären med Sydafrika på 1990-talet.

Jas Gripen, ett vapensystem som får mycket statligt säljstöd. Foto: U.S. Air Force, 1st Lt. Christopher Mesnard

Krigsmaterielföretaget Saab har tidigare hävdat att de inte har haft direkta kopplingar eller betalat ut pengar till agenten Fana Hlongwane, utpekad som huvudmisstänkt i den stora korruptionshärvan när Saab sålde Jas-plan till Sydafrika. Kontakterna ska ha skett via Saabs partner i Sydafrika-affären, BAE Systems i Storbritannien.

Den 29 maj kunde TV4 publicera dokument som visade att detta inte stämde. Ett kontrakt hade tecknats mellan Saabs dåvarande vice VD Kjell Möller och Fana Hlongwane, ett konsultavtal enligt vilket Saab betalar 18 000 euro i månaden. Dagen därpå publicerade TV4 nya dokument som läckt från den brittiska antikorruptionsenheten Serious Fraud Office. De visar att Saab betalat ut motsvarande 1,5 miljoner kronor direkt till Fana Hlongwane.

– Köpet av Jas fick förödande konsekvenser för den unga demokratin i Sydafrika. Med de nya uppgifter som nu framkommit måste utredningen kring Jas-affären återupptas och ges tillräckliga resurser för att vi ska få klarhet i Saabs roll i de mutor som konstaterats, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Stort statligt stöd

Saab får stort statligt stöd i sina ansträngningar att sälja krigsmateriel runt om i världen. Samtliga Jas-affärer som Saab genomfört eller i dag marknadsför är helt beroende av stöd från den svenska regeringen. Stödet är i form av marknadsföring, lobbying och praktiskt exportstöd av myndigheter som Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och exportkrediter och lån från myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) och det statligt ägda bolaget Svensk exportkredit (SEK).

– Det här är en bransch omgärdad av korruption och hög sekretess och som får omfattande statligt stöd. Det är oacceptabelt att det då inte finns tillräckliga resurser för att ordentligt utreda mutmisstankar, menar Agnes Hellström.

Hon tycker också att regeringen borde lära av historien och vara försiktig med införsäljning av krigsmateriel till stater som är i ett känsligt läge. Så verkar dock inte vara fallet. Strax före TV4:s senaste avslöjande åkte kungaparet och en delegation från regeringen på statsbesök till Indonesien, en resa som sammanföll med Saabs försök att sälja 12 stridsflygplan till landet.

Jas till Colombia

Ett militärt samförståndsavtal har tecknats med Colombia som precis skrivit under ett fredsavtal efter över 50 års krig, ett land som Saab marknadsför Jas till. Jas Gripen har också sålts till Brasilien, ett land som har omfattande problem med korruption.

Svenska Freds menar att inte bara polisutredningen borde återupptas. Även den svenska regeringen har ett ansvar att gå till botten med Saabs inblandning.

– Vi förväntar oss en reaktion från regeringen. Det här måste få konsekvenser för vilket stöd regeringen och myndigheter ger till den här typen av företag, säger Agnes Hellström.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Jas, Sydafrika och mutor

För att sälja Jas Gripen inledde Saab ett partnerskap med det brittiska vapenföretaget BAE Systems. 1999 sålde Saab 28, senare minskat till 26, Jas Gripen till Sydafrika för cirka 15 miljarder kronor.

I affären ingick ett även ett avtal om motköp, investeringar i Sydafrika, motsvarande 70 miljarder. Saab skapade dotterbolaget Sanip för att administrera motköpen.

Svensk, brittisk och sydafrikansk polis har utrett mutbrott i samband med affären. Den svenska förundersökningen lades ned i brist på bevis. Den sydafrikanska lades ned av politiker efter att den pekat ut den sydafrikanska regeringen som medskyldig. Den engelska lades ned efter en uppgörelse med BAE Systems där BAE betalade ut 3,7 miljarder i skadestånd.  Dolda betalningar på mellan 1 miljard och 1,9 miljarder misstänks ha genomförts till olika agenter.

Pax nr 2 2017