Home / Upptäck / Vapenexport / REPLIK: VAPENINDUSTRIN ÄR INTE VILKEN BRANSCH SOM HELST

REPLIK: VAPENINDUSTRIN ÄR INTE VILKEN BRANSCH SOM HELST

2023-10-08

Replik i DI 6/10. Finns också publicerad på di.se.

I en debattartikel den 4 oktober argumenterar en rad entreprenörer och investerare för ökade investeringar och samarbeten mellan svenska företagare och vapenindustrin. Debattörerna skriver om jobb, tillväxt, marknader som öppnar sig och ”nya spännande branscher” som om vapenindustrin skulle vara vilken bransch som helst. Det är den inte. Debattörerna lyfter också fram vapenindustrin som en sektor som skyddar värden som demokrati och jämställdhet. Debattartikeln ska ses i ljuset av att svenska och europeiska vapenföretag de senaste åren lagt stora resurser på att lansera sig som ansvarsfulla samhällsaktörer i demokratins tjänst. Marknadsföringskampanjer som ekar tomma med tanke på den omfattande svenska vapenexporten till krigförande och förtryckande diktaturer. 

Forskning visar att vapenexport ökar risken att väpnade konflikter bryter ut och att existerande väpnade konflikter förvärras och förlängs. Det har också gått att visa på en länk mellan att en förtryckande regim importerar krigsmateriel och ökad risk att den använder våld mot sin befolkning. 

En stor del av den svenska vapenexporten går till länder som motverkar de värden som debattörerna menar att de vill skydda. Åren 2020-2022 gick hela 36% av vapenexporten från företag i Sverige till odemokratiska länder, såsom Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Thailand, Ungern, Kuwait och Qatar. Flera av dessa kränker omfattande kvinnors rättigheter i gravt odemokratiska och patriarkala system.

Mellan 2015 och 2022 exporterade vapenföretag i Sverige krigsmateriel till sex länder i den saudi- och UAE-ledda koalition som krigar i Jemen och som står som ansvarig både för omfattande bombningar mot civila som för en blockad som skapat en hungerskatastrof i landet. Inom korruptionsforskningen rankas vapenindustrin som en av världens mest korrupta affärssektorer. 

Debattörerna lyfter hur svenska företag på olika sätt kan bidra till vapenutveckling och ”se möjligheter när andra ser problem”. Det är såklart en mycket bra egenskap men att bara se möjligheter där det finns uppenbara problem avseende demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet är att blunda för verkligheten. Svenska entreprenörers stora kunnande och kreativitet behövs för insatser som på riktigt stärker demokrati och jämställdhet, inte minst för de värst drabbade, inte för att stärka despoters makt och bidra till förtryck. Vad händer med svenska företags rykten när de involveras i en blodig bransch? 

Företag, entreprenörer och investerare måste idag tänka på hållbarhet i alla aspekter av verksamheten. Vi vill lyfta att det finns goda exempel på företag, medarbetare och forskare i tech-industrin som tagit ställning mot att deras forskning, produkter och plattformar används av vapenindustrin och för krigföring. Till exempel i frågan om militariserad AI och utvecklingen av dödliga autonoma vapen, så kallade mördarrobotar. 

Vapenindustrin är inte ett hållbart och etiskt investeringsalternativ och investerare som vill vara i framkant har goda anledningar att hålla fast vid att utesluta denna industri. Kreativa entreprenörer behövs för att göra världen bättre men bör hitta en annan industri än en inblandad i blodiga affärer med förtryckande regimer.

Kerstin Bergeå, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Linda Åkerström, policychef och sakkunnig i vapenexportfrågor, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen