VILKET MEDLEMSKAP VILL DU HA?

 

SVERIGE GÅR MED I NATO. GÅR DU MED I SVENSKA FREDS?

Det är nu klart att Sverige blir medlem i Nato. Svenska Freds har under hela processen varit en av få kritiska röster och ser det svenska Natomedlemskapet som en mycket riskfylld historisk felprioritering. 

Natomedlemskapet kommer med stora konsekvenser och förändrar svensk försvars-, säkerhets- och utrikespolitik i grunden. Det har saknats debatt, granskning, analys och svar på vad Natomedlemskapet faktiskt innebär och hur det kommer att påverka Sverige, oss som bor här och vår roll i världen. Natomedlemskapet har ensidigt och okritiskt presenterats som lösningen för Sveriges säkerhet. Men militärallianser, eftergifter till auktoritära ledare, kärnvapen och en skenande militär upprustning är inte det som långsiktigt ger oss hållbar fred och mänsklig säkerhet. För det krävs istället att vi börjar ta steg på den långa svåra vägen som handlar om att förebygga och förhindra krig. Att återuppbygga tilliten till folkrätten, till diplomatin och till de verktyg som alla vet behövs oavsett inställningen till det militära. 

Vårt arbete blir nu viktigare än någonsin. Svenska Freds kommer att fortsätta påminna om betydelsen av fredlig konflikthantering och nedrustning. Vi kommer att fortsätta att kritiskt granska Natomedlemskapet och driva på för en aktiv svensk nedrustningspolitik mot kärnvapen. Vi kommer att kräva en utrikespolitik som sätter konfliktförebyggande, folkrätt, diplomati och mänskliga rättigheter i första rummet. 

Svenska Freds behövs mer än någonsin. Tillsammans är vi en stark och stadig röst för fred och nedrustning. 

Bli medlem i Svenska Freds när Sverige blir medlem i Nato!

ETT MEDLEMSKAP FÖR FRED

Sverige har gått med i Nato. Vi vet att fred byggs bäst genom demokrati och inte genom militära medel. Vi kommer fortsätta stå upp för att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas.

 

Gå med i Svenska Freds så är du med i vårt fredsbyggande arbete!

 

Bli medlem!

VARFÖR VI SÄGER NEJ TILL NATO

  1. Natos säkerhetsstrategi bygger på avskräckning genom militär upprustning som riskerar att bidra till en upprustningsspiral. Upprustningsspiralen leder snarare till ökad misstro, spänningar och större risk att väpnad konflikt bryter ut. Nato är inte konfliktförebyggande och alliansens mål är inte att lösa några grundläggande problem.
  2. Nato är en kärnvapenallians. Som medlem kommer Sverige aktivt att vara med och planera och öva med kärnvapen. Natoprocessen har redan haft negativ påverkan på svensk nedrustningspolitik och kan i framtiden öppna upp för kärnvapen på svenskt territorium.
  3. Ett Natomedlemskap riskerar att begränsa Sveriges självständighet i utrikes- och säkerhetspolitiken. De största militärmakterna har stor makt inom Nato, och de kommer även ha inverkan på svensk politik.
  4. Natomedlemskapet kommer påverka den svenska vapenexportprövningen genom att hänsyn till alliansen vägs in i bedömningen. Detta kommer påverka vapenexporten till odemokratiska stater och stater som allvarligt kränker mänskliga rättigheter.
  5. Ett Natomedlemskap innebär ökade resurser till militära medel vilket tar resurser från samhällsviktig verksamhet. Långsiktig, hållbar fred skapas genom investeringar i mänsklig säkerhet, inte genom militär upprustning.

Läs vårt pressmeddelande om ett svenskt Natomedlemskap.

REDAN MEDLEM?

Fantastiskt! Tack för att du redan är medlem! Då vet du precis som vi att fred byggs bäst genom demokrati och inte genom militära medel. Vi kommer fortsätta stå upp för att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas.

Ge en gåva så kan vårt fredsbyggande arbete fortsätta!

Ge en gåva!

FLER SÄTT ATT STÖDJA OSS