SÅ JOBBAR VI -KAMPANJER OCH AKTIONER MOT VAPENEXPORT

ARBETE MOT VAPENEXPORT

Här kan du läsa mer om några av de kampanjer och aktioner som Svenska Freds genomfört i arbetet mot vapenexport.

FREDSKONFERENSER I INDIEN

Svenska Freds var medarrangör till fredskonferenser i Indien som anordnades i protest mot vapenmässan India Defence Expo 2010 och flygvapenmässan Aero India 2009. Läs mer om fredskonferenserna i Indien här. 

KAMPANJ MOT FXM

Försvarsexportmyndigheten (FXM) bildades 2010 i syfte att öka och samordna det statliga stödet till vapenindustrin. Svenska Freds kampanjade aktivt mot myndigheten, ett arbetet som bidrog till att FXM stängdes ned 2015. Läs mer om FXM och kampanjen här.

ENAAT

Svenska Freds har varit en aktiv del av nätverket ENAAT, European Network Against Arms Trade, sedan det bildades 1984. I mars 2020 deltog vi i en digital aktion för att uppmärksamma kriget i Jemen och vapenexport till den saudiledda koalitionen.  Läs mer om ENAAT  och den digitala aktionen här.

CONTROL ARMS

Svenska Freds har varit medlemmar i Control Arms sedan starten 2003. Vi var också en del i en över tio år lång kampanj som ledde till att FN:s generalförsamling antog det första globala fördraget för att reglera handeln med konventionella vapen 2013.  Läs mer om kampanjen och Control Arms här.

VAPENVALET 2014

Inför riksdagsvalet 2014 skapade vi en webbsida med information om hur partier, riksdagsledamöter och kandidater ställer sig i frågan om vapenexport. Läs mer här.