Arbetar för en fredligare värld

Anna Ek bloggar

Publicerad 2009-05-25
peacekenyakvinnor_1.jpg

Sverige behöver en aktiv fredspolitik

Det behövs en kraftsamling från den nya regeringen för att bygga en stark svensk fredspolitik. Oavsett regeringsbildning måste politiken utgå från gemenskap och solidaritet och inte ge Sverigedemokraterna möjlighet att påverka varken direkt eller indirekt.

Här finns svenska vapen

Skärmdump på webbkartan.
Se var svenska vapen finns på vår webbkarta! 2012 exporterade Sverige vapen till 61 länder. Vapenexporten har mångdubblats de senaste tio åren. Läs mer om vapenexporten och varför den ökat.

Positiva fredsexempel

Peace Monitor
Det är hög tid att lyfta fram positiva och framgångsrika exempel på lokalt fredsarbete runt om i världen. Peace Monitor är en rapport som beskriver en rad olika exempel på fredsinitiativ, fredsavtal och fredsprojekt som genomförs runt om i världen.

Fredstidningen Pax

Logga: Fredstidningen Pax
Pax nr 3 skriver om upprustning som motverkar säkerhet, en kampanj för att göra vapenexport till valfråga och intervjuar Andre A Kamenshikov som arbetar på ett fredsnätverk som haft mycket aktiviteter i Ukraina.