Arbetar för en fredligare värld

Anna Ek bloggar

Publicerad 2009-05-25
En person utklädd till vapen står i publiken.

Resande vapen, mobil valstuga och ungas kamp mot kärnvapen

Senaste Pax berättar om hur Svenska Freds väckte uppmärksamhet i Visby med resande vapen och en mobil valstuga. Elin Nygård rapporterar från ett kampanjmöte i Berlin för att få unga engagerade i kampen mot kärnvapen.

Här finns svenska vapen

Skärmdump på webbkartan.
Se var svenska vapen finns på vår webbkarta! 2013 exporterade Sverige vapen till 66 länder. Vapenexporten har mångdubblats de senaste tio åren. Läs mer om vapenexporten och varför den ökat.

Positiva fredsexempel

Peace Monitor
Det är hög tid att lyfta fram positiva och framgångsrika exempel på lokalt fredsarbete runt om i världen. Peace Monitor är en rapport som beskriver en rad olika exempel på fredsinitiativ, fredsavtal och fredsprojekt som genomförs runt om i världen.

Fredstidningen Pax

Logga: Fredstidningen Pax
Pax nr 4 skriver om vapen och valstuga som reste till Visby, om en jubilar som växte med hjälp av musik och TV och om en nyvald riksdag som vill upprusta.