Arbetar för en fredligare värld

Publicerad 2009-05-25
En ung man hoppar över en soptunna.

Hur högt är ett hinder?

I detta nu förhandlar regeringen om hur regelverket för vapenexport ska se ut.  2015 föreslog den så kallade Kex-utredningen att ”Ifall det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för beviljande av tillstånd”. Men hur högt är ett hinder?

Här finns svenska vapen

Skärmdump på webbkartan.
Se var svenska vapen finns på vår webbkarta! Sedan början av 2000-talet har vapenexporten mer än fördubblats. Läs mer om vapenexporten och varför den ökat.

Våra lokalföreningar

Grimas mot JAS
Ett stort engagemang finns i Svenska Freds lokalföreningar. Engagera dig i: Göteborg, Stockholm, Lund/Malmö, Nässjö, Örebro, Tyresö, Ulricehamn, Värnamo eller Växjö.

Fredstidningen Pax

Logga: Fredstidningen Pax
Pax intervjuar Sveriges första fredsprofessor, som tror på forskningens möjlighet att bidra till förändring. Värnplikten är på väg att återinföras, och Jerker Dahne berättar om tiden i vapenvägrarjouren.