Arbetar för en fredligare värld

Bli medlem i Svenska Freds!

Publicerad 2009-05-25
Buffébord, människor och i bakgrunden ett bildspel.

Svenska Freds deltar på Saabs årsstämma

På onsdagen besöker Svenska Freds Saabs årsstämma för att belysa de problem företagets krigsmaterielexport bidrar till och uppmana aktieägarna att kräva ett mer ansvarsfullt agerande.

Här finns svenska vapen

Skärmdump på webbkartan.
Se var svenska vapen finns på vår webbkarta! 2013 exporterade Sverige vapen till 66 länder. Vapenexporten har mångdubblats de senaste tio åren. Läs mer om vapenexporten och varför den ökat.

Positiva fredsexempel

Peace Monitor
Det är hög tid att lyfta fram positiva och framgångsrika exempel på lokalt fredsarbete runt om i världen. Peace Monitor är en rapport som beskriver en rad olika exempel på fredsinitiativ, fredsavtal och fredsprojekt som genomförs runt om i världen.

Fredstidningen Pax

Logga: Fredstidningen Pax
Pax nr 1 berättar varför vapenfri kamp är mest effektivt, skriver om det nya fredsprojektet i Burma/Myanmar, fredsåret i Varberg och Anna Eks uppmaning på Folk och Försvar i Sälen: Tänk nytt och kreativt.