Arbetar för en fredligare värld

Bli medlem i Svenska Freds!

Publicerad 2009-05-25
Rickard Söderberg mottagare av Eldh-Ekblads fredspris 2015

Fredspris till Rickard Söderberg

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett tenoren och debattören Rickard Söderberg till mottagare av Eldh-Ekblads fredspris, föreningens förnämsta utmärkelse. Priset delas årligen ut till den som under den föregående treårsperioden verkat för fred och samförstånd mellan människor och mot rädslor, aggressivitet och upprustning. Söderberg får priset för sitt outtröttliga engagemang för fredsfrågorna, för sin kritik mot upprustning och krig och för allas rätt att leva i fred och älska vem en vill. Priset delas ut den 11 augusti i Malmö.

Här finns svenska vapen

Skärmdump på webbkartan.
Se var svenska vapen finns på vår webbkarta! 2013 exporterade Sverige vapen till 66 länder. Vapenexporten har mångdubblats de senaste tio åren. Läs mer om vapenexporten och varför den ökat.

Positiva fredsexempel

Peace Monitor
Det är hög tid att lyfta fram positiva och framgångsrika exempel på lokalt fredsarbete runt om i världen. Peace Monitor är en rapport som beskriver en rad olika exempel på fredsinitiativ, fredsavtal och fredsprojekt som genomförs runt om i världen.

Fredstidningen Pax

Logga: Fredstidningen Pax
Pax nr 2 berättar om en seger efter tio års kamp, om storyn bakom sjömannen som dansar i hela världen och om när Svenska Freds for till FN.