Home / Upptäck / Nedrustning / AP-FONDERNAS INVESTERINGAR MOTVERKAR ARBETE MOT KÄRNVAPEN

AP-FONDERNAS INVESTERINGAR MOTVERKAR ARBETE MOT KÄRNVAPEN

2017-10-20

Tillsammans med flera andra organisationer skriver vi debattartikel där vi kräver att AP-fonderna ska respektera internationella åtaganden.

Tillsammans med flera andra organisationer skriver vi debattartikel där vi kräver att AP-fonderna ska respektera internationella åtaganden.

”I våras lovade finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att ett nytt regelverk för AP-fonderna skulle innebära ökade krav på hållbarhet. Lagförslaget, som ligger ute på remiss fram till den 26 oktober, innehåller flera viktiga förbättringar jämfört med dagens regelverk. Men många av dessa förbättringar riskerar att undergrävas om det inte läggs till ett tydligt krav att fonderna måste respektera Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat.

Dagens lagstiftning har inneburit en rad investeringar som direkt motverkar Sveriges internationella åtaganden. Till exempel har AP-fonderna under en tioårsperiod dubblerat sina innehav i bolag med starka kopplingar till kärnvapentillverkning trots att regeringen tydligt engagerat sig för att kärnvapen ska förbjudas och elimineras.”

Läs hela artikeln på Göteborgsposten.