Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / SLUTREPLIK: Skrämmande brist på svar om DCA-avtalet

SLUTREPLIK: Skrämmande brist på svar om DCA-avtalet

2024-05-07

Jörgen Berglund skriver att Svenska Freds skräms och sprider felaktigheter vad gäller det långtgående militära avtal (DCA) med USA som Sverige är på väg att ingå. Det som snarare är skrämmande är att Berglund och regeringen inte har svar på våra frågor.

Slutreplik i Aftonbladet 7/5 2024. 

Det hade till exempel varit ett bra tillfälle att svara på frågan vad Moderaterna anser vara en permanent bas och hur detta skiljer sig från DCA. Vi vidhåller att det är semantik att inte säga att DCA ger förutsättningar för permanent amerikansk militär närvaro.

Sverige kommer inte ha tillträde till, eller rätt att inspektera, delar av vårt eget territorium. Det väcker frågor om påverkan på svensk suveränitet, en stor fråga som inte har diskuterats. 

Berglund bekräftar att garantin om att kärnvapen inte kommer att placeras i Sverige bara är muntlig. Det är otillräckligt. Vi vet alla att politisk retorik kan svänga snabbt.

Våra nordiska grannar har mycket starkare ställningstaganden än oss. Både Norge och Danmark har utvecklat nationella förbehåll mot kärnvapen på sina territorier som de deklarerade vid Natotoppmötet 1957 och har bekräftat flera gånger sedan dess.

Ländernas DCA-avtal hänvisar till dessa och det är därmed tydligt att avtalen är inom ramen för förbehållen. Även Sverige behöver skriva in ett förbehåll mot kärnvapen. Eller, ännu hellre, följa Finland, Litauen och Spaniens exempel, som gått längre och lagstiftat mot kärnvapen.

Berglund lyfter också den immunitet avtalet ger amerikanska styrkor. Det stämmer att Sverige kan kräva tillbaka domsrätten när det rör sig om fall av särskild betydelse för Sverige.

Risken är dock stor att det inte kommer att ske för till exempel sexualbrott, där USA har svagare lagstiftning än Sverige.

Försvarsministerns presstalesperson har bekräftat att ribban ligger mycket högt: ”Sverige väntas avstå domsrätten i de allra flesta fall”. Det innebär att i fall av till exempel våldtäkt eller prostitution kommer det sannolikt dömas enligt amerikansk militärrätt.

Kerstin Bergeå, ordförande Svenska Freds