Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX NR 2 2021: LIKT APARTHEID I HEBRON: PALESTINIER I SKUGGAN AV PANDEMIN

PAX NR 2 2021: LIKT APARTHEID I HEBRON: PALESTINIER I SKUGGAN AV PANDEMIN

2021-07-01

Media ger sällan plats åt palestinska röster eller åt effekterna av 54 års ockupation. Rebecka Lindholm Schulz intervjuar Issa Amro om människorätts- och icke-våldsarbete i staden Hebron, Västbanken, och lyfter det palestinska civilsamhällets perspektiv.

Foto: Muren som skär genom Bethlehem, Västbanken.

I maj 2021 nås vi av nyhetsrapporteringar om en våldsupptrappning i Israel och Palestina. Det ofta upprepade narrativet av Israels rätt till självförsvar tenderar att bortse från vad som sker bortom det kortsiktiga och militära perspektivet. Röster har därför höjts med krav på att sätta fokus på underliggande orsaker och internationell rätt. Folkrätten har lyfts av experter och internationella organisationer, däribland Amnesty International och Röda Korset, som betonat att det är ett krigsbrott att bomba civila områden och att internationella lagar är glasklara: civila ska skyddas i krig. Detta gäller givetvis båda parter, men i det tätbefolkade och avskurna landområde som utgör Gaza utgör militära aggressioner alltid en särskild utsatthet för civila. 

Internationell rätt är även relevant för att förstå problematiken med ockupationen. I fjärde Genévekonventionen fastställs den ockuperande partens skyldigheter: livet ska underlättas för de som lever under ockupation, inte göras svårare. De israeliska bosättningarna som brer ut sig över Västbanken och som långsamt fördriver palestinier från sina hem är något som även FN lyft strider mot internationell rätt då egen civilbefolkning inte får flyttas till ockuperat område. Sedan länge har forskare såväl som både israeliska och palestinska civilsamhället, och nu även Human Rights Watch, liknat ockupationen vid ett system av apartheid. 

Detta lyfter även människorättsaktivisten Issa Amro, som FN uppmärksammat för hans ickevålds-arbete. När jag träffar Issa på Zoom i maj berättar han om situationen i Hebron på Västbanken, där Issa lever och är verksam i organisationen Youth Against Settlements (YAS), och säger att den är obeskrivlig. En palestinsk man sköts precis ihjäl av israelisk militär.

Den tudelade staden Hebron består av palestinskt kontrollerade H1 och israeliskt kontrollerade H2. I H2 bor ca 34 000 palestinier och 700 israeliska bosättare, vars våldsutövning pågår dagligen. Israelisk militär bevakar människorättsaktivister dygnet runt och begränsar allt utrymme för civilt motstånd. Staden är ett slags mikrokosmos av det

söndertrasade Västbanken. Palestinier lever under israelisk militärlag medan israeler i samma område lever under israelisk civillag. Detta menar Issa Amro illustrerar hur ockupationen utgör apartheid och frågar sig varför den israeliska och palestinska befolkningen på samma gata lever under olika lagar. Han understryker att både palestinier och israeler borde ha samma tillgång till sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Pandemin har dessutom ökat palestiniers utsatthet på flera sätt. I Gaza har bombningarna av civila områden fått stora humanitära konsekvenser där resurser för sjukvård redan är knappa. Issa berättar att pandemiåret inneburit stora påfrestningar för palestinier på Västbanken, både på grund av resursbrist och ökat våld från israeliska bosättare. Även civilsamhällesorganisationer i området och FN rapporterar om det senaste årets upptrappade våld mot palestinier. 

Skillnaderna mellan palestiniers och israelers livsvillkor i ockuperade områden har ställts på sin spets då Israel vaccinerat hela sin befolkning men palestinier inte fått samma möjlighet. I Hebron innebär det att palestiniers israeliska grannar blivit vaccinerade, men de vet inte när de får samma chans. När Issa berättar om detta betonar han att internationell lag fastställer att en ockupationsmakt är skyldig att bistå med medicinsk hjälp hos den befolkning som lever under ockupation.

Palestiniers civila motstånd och ickevåldsarbete möts ofta med väpnat våld. Trots det arbetar Issa och organisationen YAS i Hebron, för att stötta palestinsk sumud och steadfastness: att vara uthållig och förbli kvar. Arbetet bygger på ickevåld, men möts ofta med våld från israelisk militär och av israeliska bosättare. Den militära lagen gör att palestinier saknar politiska rättigheter. Issa har, liksom många andra, blivit dömd för sitt ickevåldsarbete och civila motstånd. Förtrycket av civila ickevåldsarbetande sker även i form av att YAS och Issa övervakas av soldater, opåkallade arresteringar, särskilda restriktioner om att inte få vara i specifika områden samt rutinmässiga trakasserier varje gång de ska ta sig genom en checkpoint till och från sitt hem. 

Det minskade utrymmet för det palestinska civilsamhället är dock inte unikt för Hebron, utan är något som kännetecknar vardagen för Västbankens civilsamhälle.

YAS verksamhet består av​ allt från att träna och utbilda barn i deras rättigheter, följa barn till skolan som skydd mot våldsamma bosättare, juridiskt arbete, påverkansarbete, aktiviteter och fester. En viktig del av YAS arbete är att filma och dokumentera det som sker, något som blivit vanligt bland palestinier. Issa förklarar att dokumentationen är nödvändig för att få det internationella samfundet att agera. Händelseförloppet i maj har lett till omfattande protester i många städer över hela världen och till ett ökat. 

Issa betonar att situationen är annorlunda jämfört med kriget mot Gaza 2014. Nu lyfter inte bara palestinier problematiken utan ockupationen har även uppmärksammas av internationella samfundet, världstäckande media, folkrörelser och politiker över hela världen. Det visar att det envisa arbetet med att dokumentera och belysa vad som sker ger genomslag. Issa är hoppfull när han poängterar att stödet betyder otroligt mycket. 

REBECKA LINDHOLM SCHULZ, skribent

 

Foto: Issa Amro och Rebecka Lindholm Schulz i Hebron 2019

 

Issa Amros tips för stöd

SKRIV TILL MEDIA: Ställ krav om att de ska ge en rättvis bild av det som händer och mer utrymme till palestinska röster.

PRESSA POLITIKER: Träffa, ring, eller skriv och uppmana dem att stå upp för mänskliga rättigheter
och internationell rätt. 

ORGANISERA ER: Var kreativa. Hitta fler organisationer att
samarbeta med.

SPRID ORDET: På din ort och i ditt nätverk. Skriv i sociala medier, berätta för de du känner, håll presentationer och organisera aktiviteter.

 

Mer om Palestina

LÄS: Organisationer som Human Rights Watch, al Haq,
Amnesty International, B’tselem och Breaking the Silence har information om bakgrund och nuläge.

LYSSNA: Podden “Bilda kedjor” berör i avsnittet 24-26 situationen i Palestina.

SE: Al Jazeeras dokumentär “Skies Above Hebron: Growing up in Palestinian occupied West Bank”, som skildrar situationen i Hebron.