Home / Upptäck / Nedrustning / VI ÄR LYCKLIGA OCH STOLTA – NOBELS FREDSPRIS TILL KAMP MOT KÄRNVAPEN

VI ÄR LYCKLIGA OCH STOLTA – NOBELS FREDSPRIS TILL KAMP MOT KÄRNVAPEN

2017-10-11

Nobels fredspris 2017 tilldelas International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, som representerar över 400 civilsamhällesorganisationer i 100 länder. Svenska Freds är en av dessa.

Nobels fredspris 2017 tilldelas International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, som representerar över 400 civilsamhällesorganisationer i 100 länder. Svenska Freds är en av dessa.

– Vi är oerhört lyckliga och stolta att civilsamhällets kamp för ett förbud mot kärnvapen, det sista ännu icke-förbjudna massförstörelsevapnet i världen, uppmärksammas och stärks! Det visar återigen på vilken kraft och möjlighet vi som civilsamhällesorgavi nisationer har att skapa betydande förändring i världen. Det är oerhört angeläget att så många länder som möjligt ansluter sig till avtalet och vi är glada att Nobelkommitten använt sitt inflytande till att visa sitt stöd för processen, säger Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande.

Denna sommar inleddes med att 122 länder i FN den 7 juli enades om något så unikt som ett internationellt förbud mot kärnvapen. Det som många överlevare från Hiroshima och Nagasaki kämpat för i mer än 70 år blev äntligen verklighet. Den 20 september öppnades förbudet mot kärnvapen i FN i New York för signering. Sverige har ännu inte undertecknat avtalet och har beslutat att frågan ska utredas.

– För alla oss som arbetar med nedrustning är det en självklarhet att Sverige på ett mycket tydligare sätt kunde vara ledande i det globala nedrustningsarbetet. Vi hoppas att signalen från Nobelkommitten får Sverige att snabbt komma till beslut om ett undertecknande och en ratificering, säger Agnes Hellström.