Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / AGENDA 2030 – SVERIGE ÄR INTE BÄST I KLASSEN

AGENDA 2030 – SVERIGE ÄR INTE BÄST I KLASSEN

2017-12-12

Agenda 2030 gäller alla länder och alla människor. En ambitiös handlingsplan måste inkludera hur Sverige hanterar målkonflikter.

Agenda 2030 är en global agenda för alla länder och för alla människor. En ambitiös handlingsplan måste inkludera hur Sverige ska arbeta med målkonflikter – där politik står i konflikt med de Globala målen. Vi har under lång tid granskat hur svensk politik påverkar utanför Sveriges gränser och möter i vårt arbete människor som drabbats hårt av klimatförändringar, fattigdom och våld. Vi är inte nöjda med den svenska politiken.

Exempel på Globala mål som Sverige idag inte uppfyller är Mål 12 om hållbar produktion och konsumtion, där Sveriges koldioxidutsläpp från import ökar. Svensk vapenexport bidrar till att motverka fred och rättvisa och försvårar därmed Mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Även uppfyllandet av Mål 17, genomförande och partnerskap, motverkas genom att Sverige inte tydligt agerar i skatteflyktsfrågan.

Svenska Freds i debattartikel tillsammans med 18 andra organisationer i Concord Sverige. Vi kräver att regeringen höjer ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen.

Läs debattartikeln på Altinget.