AGNES HAR ORDET: NOBELS FREDSPRIS 2018 GÅR TILL…

I morgon offentliggörs vem eller vilka som tilldelas Nobels fredspris 2018 och det finns några kandidater som jag hoppas extra mycket på.

av Miriam Refai

I morgon offentliggörs vem eller vilka som tilldelas Nobels fredspris 2018 och huvudet är som vanligt fullt av tänkbara kandidater. Det är förstås många som förtjänar priset, men det finns några som jag hoppas extra mycket på.

Diskussionen om behovet av ökad avspänning och diplomati har mer eller mindre, eller snarare helt och hållet, kvävts av tesen att militär upprustning är vår enda valmöjlighet. De organisationer som, ofta i det dolda, kämpar för förändring har i regel både stora svårigheter att nå ut och att finansiera sin verksamhet.

Därför hoppas jag att 2018 år fredspris tilldelas Jamila Raqib som driver The Albert Einstein Institution. Organisationen grundades av ickevåldsikonen Gene Sharp 1983 i syfte att samla och utveckla de handlingar i ickevåld som effektivt använts över hela världen. De ickevåldsalternativ som finns är extra viktiga att lyfta i tider av ökad militär upprustning och med otaliga exempel på hur väpnat våld är en ohållbar metod för att lösa konflikter. De 198 ickevåldsmetoder, som Gene Sharp sammanställde i sin forskning,  behöver lyftas, prioriteras och användas.

Gene Sharp fick själv aldrig motta Nobels fredspris då han dog i början av året och organisationen har på grund av brist på pengar tvingats trappa ner sin verksamhet. Det vore därför ett ypperligt tillfälle att säkertställa att Sharps forskning lever vidare. Det skulle även sätta fokus på de effektiva metoder som finns för att lösa konflikter utan våld och även på hur snedfördelade resurserna är gällande de enorma investeringar som görs i militärt våld jämfört med ickevåldsarbetets skrala kassa.

Andra värdiga mottagare av Nobels Fredspris vore Future of life institute och Campaign to stop killer robots. Två organisationer som är exempel på den samhällsförändring  som ett starkt civilsamhälle kan skapa, i synnerhet när aktörer inom olika nischer jobbar mot samma mål. Båda organisationerna arbetar för ett förbud mot så kallade ”mördarrobotar”, autonoma vapensystem. Future of Life Institute, grundat av bland annat AI- forskarna Max Tegmark och Victoria Krakovna, är en organisation som jobbar för att framtidens teknologi ska hjälpa istället för att stjälpa mänskligheten. The Campaign to Stop Killer Robots är ett nätverk av ett 80-tal civilsamhällesorganisationer som gemensamt jobbar för ett internationellt förbud mot autonoma vapensystem.

Att ge priset till dessa två aktörer skulle belysa det förebyggande arbetets enorma betydelse för hållbar fred. Vi har i nuläget ett momentum, där autonoma vapensystem kan förbjudas, en vapentyp vars konsekvenser i krigföring knappt går att föreställa sig. Vi har en chans att påverka framtiden på ett avgörande sätt. Istället för att vänta på att katastrofen är ett faktum kan vi göra något nu, som kan förändra framtiden.

Även Control Arms är väl värda Nobels Fredspris. Ett internationellt nätverk som jobbar för att stoppa de flöden av vapen som göder väpnade konflikter, fattigdom och kränkningar av mänskliga rättigheter. Deras intensiva kampanjarbete ledde fram till Arms Trade Treaty, ATT, världens första internationella avtal som reglerar den internationella vapenhandeln. Den röstades igenom i april 2013 och trädde i kraft på självaste julafton 2014.

Att ge Control Arms priset skulle även leda till ökat fokus på det pågående kriget i Jemen, där 80 procent av befolkningen är i akut behov av humanitär hjälp i en väpnad konflikt som drabbat barn extra hårt. Det har rapporterats om avsiktliga attacker mot civila vilket är ett brott mot krigets lagar, och ATT har en viktig roll i att stoppa vapenhandeln till de parter som krigar i Jemen, exempelvis Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Två stater som är mottagare av bland annat svensk krigsmateriel.

Imorgon offentliggörs mottagaren av Nobels Fredspris och är i vanlig ordning en av årets mest medieintensiva dagar för mig och Svenska Freds.  Jag önskar att de nyanserade diskussionerna om hur vi når hållbar fred fick samma uppmärksamhet årets alla dagar. Hur vi aktivt kan förebygga att väpnade konflikter bryter ut, stärka kunskapen om ickevåld som metod och varför fördelningen av de resurser som går till upprustning och väpnat våld och de som går till nedrustning och fredsbyggande är så galet skev.

I väntan på det kan ni se mig lyfta våra perspektiv och kandidater i följande sändningar den 5 oktober:

– SVT Morgonstudion klockan 06.35
– SVT Tillkännagivandet av Nobels fredspris klockan 10.55