Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / DE SKA SAMORDNA FREDSARBETET I GÖTEBORG

DE SKA SAMORDNA FREDSARBETET I GÖTEBORG

2019-11-05

Sedan augusti är Amanda Liedberg och Ebba Wedel fredskoordinatörer i Göteborg. De är anställda av Svenska Freds lokalförening i Göteborg och ska samordna och stärka det lokala fredsarbetet.

Amanda och Ebba är fredskoordinatörer på Svenska Freds i Göteborg.

– Det känns fantastiskt – vi har ett jätteroligt arbete och det är verkligen inspirerande att ha kontakt med så många organisationer och aktivister här i Göteborg, säger Amanda Liedberg och får medhåll av kollegan Ebba Wedel. Sedan i augusti arbetar de som fredskoordinatörer på uppdrag av Svenska Freds i Göteborg, IKFF, Svenska Kvinnors Vänsterförbund (partipolitiskt obundet) och Göteborgs FN-förening, som tillsammans är bollplank i arbetet. Syftet med deras projektanställning är att stötta de lokala fredsaktivisterna på både operativ och strategisk nivå.
– Aktivisterna har arbetat länge och gör jättemycket – de är otroligt självgående. Vårt arbete handlar om att vara ett stöd för dem och samordna deras aktiviteter och insatser, säger Amanda Liedberg.

En fråga som de arbetar mycket med just nu är det internationella nätverket ICAN:s upprop om kärnvapenfria städer. Kampanjen syftar till att städer runtom i världen ska sätta press på sina regeringar att ansluta sig till FN konventionen om ett kärnvapenförbud. Amanda och Ebba ansvarar för att mobilisera aktivisterna i Göteborg i kampanjen som syftar till att dels få människor att rösta för förslaget om att Göteborg ska ställa sig bakom uppropet, dels uppmärksamma frågan om kärnvapennedrustning i stort.

– Vid kalla krigets slut var det många som började se på kärnvapen som en ickefråga. Men så är det ju verkligen inte. Frågan om kärnvapen är lika aktuell idag – eller kanske ännu mer aktuell med tanke på hur världen ser ut med politisk oro och upprustning, säger Amanda.

För några veckor sedan fick Amanda och Ebba också möjlighet att delta i ett internationellt fredsmöte i Berlin. Det internationella fredsorganisationen International Peace Bureau, som har ett nätverk för samarbete där Svenska Freds ingår, arrangerade tre dagar av samtal, föredrag och möjlighet till nätverkande och deltagarna kom från en mängd olika länder. Bland annat var unga fredsaktivister från Colombia, Filippinerna, Hongkong och Sydkorea på plats.

– Det var otroligt inspirerande och en häftig känsla att vara del av den internationella fredsrörelsen. Det är verkligen ett öppet sammanhang där människor med olika slags erfarenheter i olika åldrar kan mötas, säger Ebba som hoppas på att kunna samla ihop en större grupp unga från Sverige och resa tillsammans till konferensen nästa år.

Vad hoppas ni kunna uppnå med ert arbete?
– På kort sikt är vårt mål att underlätta för fredsaktivister i Göteborg och driva på för att Göteborg ansluter sig till ICAN:s stadsupprop. Men på lång sikt är vårt mål att vara med och skapa ett samhälle som präglas av fredskultur istället för våldskultur, säger Ebba.
– Jag håller helt med, fyller Amanda i. Vi vill vara med och vända militariseringen i samhället och skapa en fredskultur istället – inte minst genom samarbete och internationell solidaritet. Förutom att vi behöver hållbar fred för vår överlevnad så kostar fred oerhört mycket mindre än väpnad konflikt så det finns ingen annan väg att gå, säger Amanda.

Fakta: Fredskoordinatörer i Göteborg

Fredskoordinatörerna Ebba Wedel och Amanda Liedberg började sitt arbete i augusti och har kontor i Viktoriahuset i stadsdelen Linné i Göteborg. Deras tjänst finansieras genom ett projektbidrag från Folke Bernadotteakademin.
Både Amanda och Ebba har studerat globala utvecklingsstudier vid Göteborgs universitet.

Amanda har även varit ideellt engagerad i Amnesty och Kvinna till kvinna och är nu styrelseledamot i föreningen Agenda: Jämlikhet. Vid sidan av sitt jobb pluggar hon medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Ebba sitter i den lokala styrelsen för IKFF och har tidigare varit ideellt engagerad i Amnesty. Förra våren gjorde hon praktik på svenska ambassaden i La Paz, Bolivia.

Läs mer

Svenska Freds lokalförening i Göteborg

ICAN:s stadsupprop