Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / KERSTIN HAR ORDET: Om Nobels fredspris

KERSTIN HAR ORDET: Om Nobels fredspris

2023-10-05

Den 6 oktober tillkännages vem som tilldelas Nobels fredspris 2023. Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå lyfter tre teman och en rad kandidater som hon både tror, och hoppas, tilldelas priset. Arbete för nedrustning, för demokratiska fri- och rättigheter och för arbetet mot klimatförändringarna och för klimaträttvisa.

Kerstin Bergeå:

När världen rustar militärt är det helt och hållet i Nobels anda att lyfta det konfliktförebyggande arbetet – som inkluderar nedrustning. Där är de globala kampanjerna mot mördarrobotar och klustervapen mycket värdiga kandidater.

Kampanjen mot mördarrobotar sätter normer för att AI inte ska fatta beslut över liv och död. Att belöna den skulle kunna bidra till att en sån norm blir starkare och att förbudet kommer på plats snabbare: Ett proaktivt förbud förtjänar ett proaktivt nobelpris.

Samtidigt som vi ser en pågående, mycket oroande, global militär upprustning pågår en demokratisk nedrustning över stora delar av världen. Narges Mohammadi är en ledande iransk MR-aktivist och journalist som nu sitter fängslad. Genom att ge henne priset skulle nobelkommittén hedra Jina Mahsa Aminis minne och synliggöra den folkliga kampen för frihet i Iran.

Ett annat enormt och tyvärr högaktuellt globalt säkerhetshot är klimatförändringarna. Klimatförändringarna och klimathotet hamnar i skuggan av militära hot. Jag hoppas att Nobelkommittén uppmärksammar de globala folkliga protesterna för klimatomställning och klimaträttvisa genom till exempel Fridays for Future. Tillsammans med urfolkrörelsen Yasunidos, som under många år och  hårt motstånd drivit och fått till stånd en folkomröstning om att stoppat utvinningen av olja i ett enormt naturreservat i amazonas i Ecuador. Deras kamp är ett föredöme som nu lett till en viktig seger!