Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX 2/17: ”VI VILLE SATSA PÅ DEN OPRÖVADE MÖJLIGHETEN”

PAX 2/17: ”VI VILLE SATSA PÅ DEN OPRÖVADE MÖJLIGHETEN”

2017-06-19

Den 22 augusti skulle författaren och fredskämpen Per Anders Fogelström ha fyllt 100 år. I 14 år var han ordförande för Svenska Freds.

Per Anders Fogelström i sin skrivarverkstad på Fjällgatan i Stockholm 1967. Foto: Bernt Lindgren

100-årsjubileet uppmärksammas av framför allt Stockholms stad  i samarbete med bland annat sällskapet Fogelströms vänner. Svenska Freds nuvarande ordförande Agnes Hellström har redan talat vid flera olika evenemang. Hon noterar att många känner till hans författarskap men få känner till hans långa ordförandeskap i Svenska Freds och hans djupa freds­engagemang.

– Han har betytt jättemycket för Svenska Freds. Han var en stark personlighet och var också en samlande person, i en organisation där det finns många starka viljor och åsikter, säger Agnes Hellström.

Han har beskrivits som lågmäld och diplomatisk, radikal och ödmjuk. I en tid av stora samhällsförändringar höll Fogelström samman föreningen. Han var en känd offentlig person med stark dragningskraft som folk lyssnade på med respekt. Men han betydde också mycket rent praktiskt – han stöttade föreningen ekonomiskt när det uppstod behov och lär ha kallats ”Sveriges bäst betalande ordförande”.  Han ordnade också med föreningens arkiv och skrev ”Kampen för fred” som handlar om Svenska Freds historia.

Atombomb

Innan Per Anders Fogelström blev ordförande för Svenska Freds 1963 engagerade han sig i kampen mot en svensk atombomb. I slutet på 1950-talet fanns det starka krafter som ville införskaffa svenska kärnvapen, och de hade opinionen med sig. Men på två år svängde opinionen så att det blev politiskt omöjligt att skaffa kärnvapen till det svenska försvaret.

En starkt bidragande orsak till den snabba svängningen var den debatt som Per Anders Fogelström var en centralfigur i. Tillsammans med Roland Morell skrev han boken ”I stället för atombomb” och han var med och grundade AMSA, Aktionsgruppen mot svensk atombomb.

”Jag tror att man måste vara mycket misstänksam när det predikas, att ändamålet helgar medlen, när man låter påskina att vår oförvitlighet är så gränslös, att även de mest fruktansvärda vapen skulle förädlas av att bli använda av oss” skrev Per Anders Fogelström.

Agnes Hellström brukar lyfta hur han konsekvent höll fast vid sina värderingar, även när det gick bättre för honom ekonomiskt.  Han hade en stark ideologisk kärna som han aldrig kompromissade med. Fogelström hade ben i olika världar, växte upp med en ensamstående mamma på fattiga Södermalm men fick sin skolgång på Östermalm betald av släktingar.

”Hur som helst, om vi bara tiger och låter tiden gå medan förtrycket hårdnar och svälten ökar – kan vi inte räkna med att resultatet blir annat än våld. Fred är inte detsamma som passivitet och vila, utan en chans som måste utnyttjas.”

Pennans makt

– Han använde sin makt med pennan, sin förmåga att uttrycka sig, till att förändra världen och förändra bilden av hur en säker värld kan byggas. Väldigt mycket av det han jobbade för, och hur han jobbade, finns kvar i hur vi jobbar nu.

Agnes Hellström är själv författare och blir inspirerad av hans sätt att kanalisera de privilegier han fått.

– Jag känner igen det här med att ha benen i olika världar. Han fick verktyg från den ekonomiskt starka samhällsklassen men hade kvar hjärtat i det han kom ifrån. De verktyg han fick att kunna jobba med språket, dem använde han för att förändra de strukturer och orättvisor i det han kom ifrån, säger Agnes Hellström.

Per Anders Fogelströms sätt att arbeta och hans tankar håller än i dag, framhåller hon.

– Fredsrörelsen pekas ofta ut som naiv och flummig.  Han hade sakliga genomtänkta argument och också självförtroendet att vända på frågeställningarna. Han vågade ifrågasätta militärt våld och upprustning som konfliktlösning och fråga: vad är era belägg för att det här funkar? I stället för att försvara sig bollade han tillbaka.

Eller som Per Anders Fogelström uttryckte det:

”Vi i fredsrörelsen vill satsa på den ännu oprövade möjligheten, i stället för den länge prövade omöjligheten.”

– Hans tankar är fortfarande aktuella, det är så lite som förändrats när det gäller resursfördelning, hur mycket som satsas på militära medel jämfört med fredsbyggande, hans tankar om hur Sveriges roll som fredsnation ska vara, säger Agnes Hellström.

Outgiven bok

Förutom att Agnes Hellström berättat om Fogelströms fredsgärning vid flera tillfällen var hon också med i ett samtal om civilkurage då hans dittills outgivna bok ”Den okuvliga friheten” gavs ut.

– Boken handlar mycket om civilkurage. Han förutspådde på sätt och vis Hitlers frammarsch före andra världskriget. Det är spännande och läskigt. På samma gång är det viktigt att lära sig av historien. Nu kommer boken ut 2017, i en tid när högerextrema krafter får alltmer makt och inflytande, och jag hoppas att den kan läsas utifrån det, säger Agnes Hellström.

Hon kommer att delta i fler samtal om ”Den okuvliga friheten”, bland annat på Bokmässan i Göteborg i september.

Agnes Hellström är också med på en ljudvandring för mobilen som Stadsmuseet i Stockholm låtit ta fram. Vandringen passerar några viktiga platser i Fogelströms liv på Söder och i den finns också intervjuer med  personer som i dag verkar inom några av de områden som Fogelström var engagerad i . Vid Nytorget berättar Agnes Hellström om vad Fogelström betytt för hennes fredsengagemang  och ordförandeskap.

Per Anders Fogelström får avsluta:

”Vi måste våga se framåt och knyta an till visionen, det ideala. Vi lever och dör bara en gång – varför skulle vi då inte göra det med ansiktet mot hoppet och i tron på en framtid för våra barn och vår värld?”

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Citaten av Per Anders Fogelström kommer från boken ”Från Platon till PAF” som kom ut i samband med Per Anders Fogelströms 70-årsdag. Citaten sammanställdes av Fogelströms efterträdare som ordförande, Åke Sandin och Tomas Magnusson. PAF var Fogelströms signatur i tidningarna Freden och Pax. 

Pax nr 2 2017