Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX #4 23: KERSTIN HAR ORDET – HOPPET FÖDS I HANDLING

PAX #4 23: KERSTIN HAR ORDET – HOPPET FÖDS I HANDLING

2024-01-31

Vi, nu över tolv tusen medlemmar i Svenska Freds, vill istället för krig, militarisering och våldsamma metoder skyndsamt investera i konstruktiva fredliga sätt att förebygga och hantera konflikter både i Sverige och i världen.

-Mellan dig och mig ska det alltid vara fred, konstaterar palestinska Aya och israeliska Ahava. De är klasskamrater och bor i Neve Shalom/Wahat al Salam mitt emellan Jerusalem och Tel Aviv. Byns namn betyder ”Fredens oas” på hebreiska och arabiska. Den grundades 1972 av israeler och palestinier som lever sida vid sida och verkar för fredlig samlevnad. De 70 familjerna har arbetat intensivt och systematiskt med konflikthantering genom åren och stöttar nu varandra genom den chock som Hamas brutala angrepp den 7 oktober innebar för invånarna i byn. De genomgår en mycket smärtsam process för att försöka övervinna starka känslor av förtvivlan och hat.

Att människor som de i Neve Shalom/Wahat al Salam praktiserar den värld som de strävar efter är inte alltid enkelt. Men det är kraftfullt för de visar att visionen om fred inte är ouppnåelig. Fredsbyn med den gemensamma skolan gestaltar ett helt annat sätt att hantera konflikter än våldets väg. Våldet som i skrivande stund visar sitt fruktansvärda ansikte och krossar tusentals liv i Gaza, inte alls långt ifrån Fredens oas.

Mitt i förtvivlan och ofta långt från rampljus och tidningsrubriker finns alltid människor som verkar för fred, rättvisa och försoning. Som till exempel Bassem Nasr, Palestinaaktivist och muslim, och Aron Boklund Tendler, jude och Israelvän. De anordnade en ljusmanifestation den 20 oktober i Malmö för att hedra och visa solidaritet med krigets offer. Flera hundra personer deltog och i vimlet syntes både kippor och slöjor. Bassem och Aron beskrev detta i Sydsvenskan i en gemensam debattartikel med rubriken Vi som är judar och muslimer kan göra gemensam sak mot rasismen. Där skriver de; Malmö är värt att kämpa för. För öppenheten, toleransen och för varandra. I dessa mörka tider tände Malmöbor ett hoppets ljus.

Malmöborna tände ett hoppets ljus, för hopp föds i handling. 

I den mörka skuggan av det eskalerande gatuvåldet i Sverige arbetar Niklas Hägg som medlare i Södertälje kommuns socialtjänst. Den typen av arbete Niklas utför får alltför lite prioritet när politiken är fokuserad på hårdare tag, visitationszoner, längre straff, ungdomsfängelser och militariserad polis. I Fredspoddens avsnitt nr35 berättar Niklas om hundratals medlingar som lyckats stoppa våldsspiraler och garantera att de ungdomar som utsatts för våld kan fortsätta sin skolgång. Han konstaterar att Sverige hamnat på efterkälken som inte har ett nationellt organ, ett konfliktråd som arbetar systematiskt med våldsförebyggande så som i till exempel Norge. Människan har hanterat konflikter fredligt i alla tider, det är fullt möjligt. Men Sverige har hamnat i ett repressivt arbetssätt där inte tillräckligt investeras i det förebyggande arbetet. 

Vi, nu över tolv tusen medlemmar i Svenska Freds, vill istället för krig, militarisering och våldsamma metoder skyndsamt investera i konstruktiva fredliga sätt att förebygga och hantera konflikter både i Sverige och i världen.

I dessa mörka tider är det extra viktigt att stötta varandra och tillsammans hitta vägar framåt. Som människorna i Neve Shalom/Wahat al Salam gör varje dag genom att leva sida vid sida. Att liksom Malmöborna på ljusmanifestationen för krigets offer, tända ljus i mörkret och mana till att gå samman och bygga på det gemensamma. Att som alla de som arbetar för att rädda unga ur gängkriminalitet står fast vid övertygelsen om att våldet går att stoppa med förebyggande insatser.

Ayas, Ahavas, Bassems, Arons och Niklas handlingar ger mig hopp. Hopp om att våra gemensamma handlingar, mina, dina och många många andras har betydelse och gör skillnad. Tillsammans står vi upp för alla människors rätt att leva i fred, säkerhet och frihet. 

Skribent: Kerstin Bergeå

Ordförande Svenska Freds