Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / ”VI STÅR I ALLA LÄGEN UPP FÖR FREDLIGA LÖSNINGAR”

”VI STÅR I ALLA LÄGEN UPP FÖR FREDLIGA LÖSNINGAR”

2018-04-26

Kriget i Syrien har pågått i mer än sju år och de civila utsätts för ofattbara övergrepp. Att kemiska vapen kan ha använts är oacceptabelt.

Agnes Hellström.

Kriget i Syrien har pågått i mer än sju år och de civila utsätts för ofattbara övergrepp. Att kemiska vapen kan ha använts är oacceptabelt. Det är dock inte mot krigets vidrighet som Gunnar Hökmark riktar sin ilska, utan mot Svenska Freds och den svenska fredsrörelsen.

Svenska Freds står i alla lägen upp för fredliga lösningar på konflikter. Vi motsätter oss de röster som motiverar ogenomtänkta militära insatser med att det är viktigt att “göra något”, oavsett vad utsikterna är att dessa insatser skulle göra något bättre.

Vi är djupt oroade för att situationen i Syrien förvärras och att FN undermineras om länder väljer att agera utan FN-mandat. Likaså är det förödande om globala vapenkonventioner försvagas genom användningen av brutala ickediskriminerande vapen. Vi ursäktar inget våld, i synnerhet inte Putins. Tvärtom har vi under många år stöttat civilsamhällesaktörer i Ryssland i deras försök att organisera sig för demokrati och mänskliga rättigheter trots ett enormt motstånd och med stora personliga risker. Vi påverkar där vi kan, först och främst inom svensk politik och svensk debatt. Med små resurser gör vi allt vi kan för att öka förutsättningarna för att nå hållbar fred i världen.

Hökmark skriver att vi “visar blindhet inför verkligheten” genom att ta avstånd från militärt våld. Att beskylla icke-våldsaktörer för att kriget i Syrien fortfarande pågår är en fullkomligt orimlig slutsats. Däremot har den stora vapentillförseln till de stridande parterna, från bland annat såväl Ryssland som USA, bidragit till att den väpnade konflikten kan fortsätta.

En sak är vi dock helt eniga om: De bombningar som genomfördes av USA, Frankrike och Storbritannien kommer naturligtvis inte att leda till fred i Syrien. Men det hade varit mer intressant om Hökmark använt sitt tidningsutrymme till att diskutera konstruktiva lösningar än till missriktad frustration över fredsrörelsen.

AGNES HELLSTRÖM

Ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Publicerad i Expressen 2018-04-26