Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / RIS & ROS DECEMBER 2018

RIS & ROS DECEMBER 2018

2018-12-14

Ris och ros är en aktion från aktivister i Svenska Freds. Våra Påtryckare för fred skickar brev eller vykort till utvalda personer som bidragit till, eller motverkat, utvecklingen för en hållbar fred.

Hej!

Här kommer årets sista påtryckarbrev! Denna gång har vi valt att uppmärksamma studentaktivism mot vapenföretag samt problematiken med samarbeten mellan krigsmaterielindustrin och lärosäten. Ris går till Jönköping University för deras nya partnerskap med Saab, som på sikt kan att leda till utveckling av nytt krigsmateriel. Ros går till en grupp studenter på Lunds tekniska högskola för deras manifestation mot vapenföretag och klimatförstörande företag under arbetsmarknadsmässan Arkad. Det ger inspiration till unga att ta ställning mot industrin.

Ris till Jönköping University

En stor del av krigsmaterielindustrin handlar om att utveckla och forska på nya vapensystem. Genom samarbeten med lärosäten kan vapenföretag ta del av teknisk forskning och samtidigt handplocka personal bland studenter. Den 12 november skrev Jönköping University i ett pressmeddelande att de ingått ett långsiktigt partnerskap med Saab, Sveriges största krigsmaterielföretag som ensamt står för 40 procent av den svenska vapenexporten. Dessa typer av samarbeten är oroväckande på många sätt och det beroende som skapas mellan lärosätet och företaget gör att utrymmet för kritiska röster minskar.

Ros till studenterna vid Lunds Tekniska Högskola

Den 14 november anordnade en grupp studenter en manifestation mot företag som säljer vapen och som satsar på fossila bränslen under arbetsmarknadsmässan Arkad vid Lunds Tekniska högskola. Gruppen samtalade med besökare samt spred information för att upplysa studenter om deras möjlighet att påverka genom bojkott av dessa företag. Gruppen uppmärksammade studenter om problematiken med företag som gör vinst på miljöförstöring och vapen och informerade studenter om deras möjlighet att vara kritiska i sitt val av framtida arbetsgivare.

Agnes Hellström
Ordförande Svenska Freds
Ansvarig för denna aktion

Ladda ner dina ris– och rosbrev via länken här bredvid (”Ladda hem material”). Lägg breven i vardera frankerat kuvert och skicka till mottagarna. Tack för ditt deltagande!

”Ris & Ros” är en aktion från Svenska Freds grupp ”Påtryckare för fred”. Påtryckare för fred skickar ut vykort eller brev till utvalda personer eller organisationer som har bidragit till arbetet att skapa hållbar fred (ros), eller till personer som något vis motverkar detta arbete (ris). Vill du vara med i Påtryckare för fred? Det kostar från 60 kronor per år. Hör av dig till oss via info@svenskafreds.se.