Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / DEN REGIONALA SPRIDNINGEN AV VÅLDET I MELLANÖSTERN MÅSTE STOPPAS

DEN REGIONALA SPRIDNINGEN AV VÅLDET I MELLANÖSTERN MÅSTE STOPPAS

2024-01-12

Vi kräver att Sverige tydligt stödjer FN:s uppmaning om eldupphör så att det urskillningslösa våldet och de massiva bombningarna över Gaza omedelbart upphör, och ytterligare eskalering stoppas.

Natten mellan 11 och 12 januari rapporteras det om att Storbritannien och USA utfört robotattacker i Jemen. Detta efter att Huthirebeller från Jemen utfört attacker mot bland annat handelsfartyg i Röda havet som ett svar på de israeliska bombningarna av Gaza. Under de senaste veckorna har det också rapporterats om ökad eskalering mellan Hizbollah i Libanon och Israel efter en rad attacker.

Rapporterna om det ökade våldet i Mellanöstern är oroväckande och visar att det finns stora risker för regional spridning och att våldet eskalerar kraftigt. Vi vet att våld föder våld eftersom att våld ökar risker för hämndaktioner och därför kan leda till farliga våldsspiraler. Världens ledare måste göra mer för att bidra till deeskalering och förhindra ytterligare våld.

Samtidigt som våldet sprids i Mellanöstern fortsätter den katastrofala humanitära situationen i Gaza och de israeliska, urskillningslösa bombningarna att skörda tusentals människoliv. På det ockuperade Västbanken ökar våldet såväl som förtrycket av palestinier, något som flera lyfter sker i skuggan av det som händer i Gaza.

I detta akuta läge, där våldet sprids i Mellanöstern och tusentals civila dör i Gaza i vad folkrättsjurister bedömer som krigsförbrytelser, har världen och våra beslutsfattare ett ansvar att fördöma allt våld som riktas mot civila, att stå upp för folkrätten när den kränks, utmanas och undermineras allt mer, samt att förhindra eskalering. Det är av största vikt att prioritera insatser för att våldet upphör i regionen, och att skydda civila.

Vi kräver att Sverige tydligt stödjer FN:s uppmaning om eldupphör så att det urskillningslösa våldet och de massiva bombningarna över Gaza omedelbart upphör, och ytterligare eskalering stoppas. En tillfällig vapenvila är inte tillräckligt för att skydda civila eller för att hantera den humanitära katastrofen i Gaza. Det krävs varaktigt eldupphör, och på sikt insatser för en politisk lösning och varaktig, hållbar fred. Det gäller även för att förhindra eskalering och regional spridning.