Home / Upptäck / Vapenexport / PAX 1/18: UPP TILL BEVIS FÖR NYA VAPENEXPORTLAGEN

PAX 1/18: UPP TILL BEVIS FÖR NYA VAPENEXPORTLAGEN

2018-03-08

28 februari fattade riksdagen beslut om ett nytt regelverk för svensk vapenexport. I en aktion påmindes politikerna om vad de tidigare sagt.

Aktivister utklädda med pappershuvuden av politiker och med pratbubblor med citat.
Politikerna påmindes om vad de tidigare sagt, till exempel: ”Det ska inte vara okej att exportera vapen till länder som uppenbart är diktaturer” (Stefan Löfven).

Den 28 februari fattade riksdagen beslut om ett nytt regelverk för svensk vapenexport.

Inför debatten samma dag samlades aktivister från Svenska Freds, Diakonia, Amnesty, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Kristna Fredsrörelsen till en aktion utanför riksdagen för att påminna politikerna om varför de fattade beslutet om att skärpa vapenexporten.

– En majoritet av politikerna var eniga när de 2011 röstade ja till att skärpa regelverket för vapenexport, Sverige ska arbeta för mänskliga rättigheter och demokrati. Den nya lagen innebär att ett ”hinder” införs för att exportera krigsmateriel till diktaturer. Men hur högt är ett hinder? Det är politikerna som avgör vad formuleringen kommer att innebära i praktiken. Därför vill vi i dag påminna dem om vad de ville när denna process inleddes, säger Kajsa Sörman, projektledare för nedrustningsfrågor på Svenska Freds.

År 2011, i samband med den så kallade arabiska våren, fattade riksdagen beslut om att det svenska regelverket för krigsmaterielexport skulle skärpas. Sverige hade under 2000-talet beviljat krigsmaterielexport till flera regimer i Mellanöstern och Nordafrika. Regimer som sedan slog ner de folkliga demokratiseringsförsöken i sina länder.

I höstas, sex år efter beslutet, kom regeringens proposition. Regeringen föreslår att statens ”demokratiska status ska vara ett centralt kriterium i den helhetsbedömning” som görs vid prövningen,och ”grava brister i den demokratiska statusen ” ska utgöra hinder för tillstånd till att sälja krigsmateriel. Men formuleringarna innebär inget absolut förbud mot vapenexport till diktaturer och icke-demokratier.

– Även med det gamla regelverket hade vapenexport kunnat stoppas till länder som grovt kränker mänskliga rättigheter eller är inblandade i väpnade konflikter, men de försvars- och säkerhetspolitiska skälen har tillåtits väga tyngre. Ett demokratikriterium är bra men med så böjliga formuleringar kvarstår risken att diktaturer och människorättskränkare fortsatt tillåts köpa svenska vapen. Det är den politiska viljan som avgör vad regelverkets innehåll ska innebära i praktiken, säger Kajsa Sörman.

Sedan riksdagens beslut 2011 om att skärpa regelverket för svensk vapenexport har krigsmateriel exporterats till ickedemokratier för mer än 20 miljarder kronor.

Svenska Freds har verkat för ett demokratikriterium för vapenexporten sedan 1990-talet. Den 15 april börjar det nya regelverket gälla.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Pax nr 1 2018