Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / ÖPPET BREV – LÅT INTE KÄRNVAPEN ANVÄNDAS I VÅRT NAMN

ÖPPET BREV – LÅT INTE KÄRNVAPEN ANVÄNDAS I VÅRT NAMN

2022-09-23

Detta är en debattartikel som publicerades i Altinget den 23/9. Artikeln efterföljs av en manifestation, läs mer om den HÄR.

Bästa riksdagsledamot,

I dag den 26 september är din första dag i riksdagen efter valet den 11 september. Det är också FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen.

Fortfarande finns nära 13 000 kärnvapen i världen och risken att de används är större än på decennier. Det är i den verkligheten du tillträder.

När Sverige ansökte om medlemskap i Nato valde den dåvarande regeringen att utan reservationer ställa sig bakom Natos strategiska koncept och acceptera kärnvapnens roll i alliansen. Ett medlemskap innebär därmed att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor och att delta i övningar om att använda kärnvapen. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande.

Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår säkerhet. En enda kärnvapensprängning skulle innebära en humanitär och miljömässig katastrof med konsekvenser som ingen stat kan hantera. Enligt en studie i Nature Food från augusti 2022 skulle ett fullskaligt kärnvapenkrig mellan Ryssland och USA kunna leda till att 5 miljarder människor, däribland 99 procent av Sveriges befolkning, svälter ihjäl på grund av efterföljande klimatförändringar.

Det enda sättet att säkerställa att kärnvapen aldrig används igen är att alla stater gör sig av med dem. För att det ska ske behövs påtryckningar och politisk vilja, även från stater som inte själva har kärnvapen. Det kan framstå som ett utsiktslöst ställningstagande, men det är ofta under de svåraste omständigheterna som fönster till förändring öppnas. Du kan välja att vara en del av lösningen i stället för att bidra till problemet. 

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen erbjuder en del av lösningen. Det är det enda avtal som förbjuder inblandning i alla kärnvapenrelaterade aktiviteter och samlar ett växande antal länder som tillsammans sätter ett kollektivt tryck på kärnvapenstaterna att nedrusta.

Det finns inga juridiska hinder mot att Sverige, oavsett om vi går med i Nato eller inte, ratificerar konventionen. Genom att verka för att Sverige ansluter sig till detta förbud kan du göra det möjligt för Sverige att återta rollen som föregångsland i den globala kärnvapennedrustningen. Det skulle ge oss, det svenska folket, en garanti om att Sverige aldrig kommer att tyst se på om kärnvapen används mot andra människor. Det skulle dessutom säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och står utanför Natos kärnvapenplanering, kärnvapenövningar och eventuella framtida användande av kärnvapen.

I dag för exakt 39 år sedan räddade en persons modiga beslut världen från att gå under i ett kärnvapenkrig. Den sovjetiske överstelöjtnanten Stanislav Petrov trotsade order och avstod från att besvara ett kärnvapenlarm som senare visade sig vara falskt. Solstrålar som studsade mot molnen hade felaktigt identifierats som kärnvapenmissiler. Petrovs historia lär oss inte bara hur skrämmande enkelt ett kärnvapenkrig kan startas av misstag. Den har också lärt oss att vi kan göra skillnad, att vi alla har ett val.

Väljarna har nu lagt sitt ansvar i era händer. Hur ni agerar påverkar inte bara vår egen säkerhet, utan säkerheten för människor över hela världen. Som nyvald riksdagsledamot kan du välja att sätta säkerheten först genom att bidra till att Sverige ansluter sig till FN:s kärnvapenförbud. Det är ett litet men viktigt steg mot en säkrare värld.

Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Vendela Englund Burnett  , ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen

Kerstin Bergeå, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen