Home / Upptäck / Medlemmar / PAX #4 23: PÅ GÅNG I SVENSKA FREDS

PAX #4 23: PÅ GÅNG I SVENSKA FREDS

2024-01-31

SAVE THE DATE – KONGRESS 2024!

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens kongress 2024 äger rum den 18-19 maj i Örebro.  Vi hoppas att många medlemmar vill vara med och besluta om föreningens stora frågor och om vilken riktning Svenska Freds ska ta i framtiden. 

Mer information kommer snart, håll utkik i Svenska Freds nyhetsbrev, sociala medier och på vår hemsida svenskafreds.se/engagera-dig/kongress-24/

Välkommen!

NOMINERA TILL SVENSKA FREDS STYRELSE

På Svenska Freds kongress 2024 ska en ny styrelse och föreningsrevisorer väljas av medlemmarna. Valberedningen uppmanar dig som medlem att nominera dig själv eller någon annan genom att fylla i nomineringsformuläret som du hittar på  svenskafreds.se/engagera-dig/kongress-24/.

Utöver ett intresse för Svenska Freds frågor är erfarenhet inom bland annat HR, insamling, ekonomi, internationella frågor och föreningsarbete värdefull. Sista dag att nominera är den 28 februari 2024. Om du har frågor kan du skriva till valberedningen@svenskafreds.se

JULKAMPANJ – I NATT JAG DRÖMDE

Krig är alltid ett misslyckande med förödande konsekvenser. Inte minst för barn och unga. Över 450 miljoner barn i världen påverkas idag av väpnade konflikter. Under december månad presenterar Svenska Freds en julkampanj med avstamp i sången “I natt jag drömde”. Sången är från början en amerikansk fredssång skriven av Ed McCurdy och som fick sin svenska text av Cornelis Vreeswijk 1964. I en film förvandlas denna välkända text och melodi, tillsammans med ett barns lek, och går från hopp om fred till krig och förödelse. 

Karim Fakih, regissör för filmen, förklarar sin dragning till projektet med att det berör något han anser vara av stor vikt och mening. Han förklarar att han alltid haft en önskan att använda sitt arbete för att väcka tankar och engagera människor i viktiga samhällsfrågor.

  • Det har varit ett fantastiskt samarbete med Svenska Freds för att utveckla den här idén. Som regissör älskar jag att skapa verk bortom det uppenbara och som innehåller flera lager av betydelse.

Handlingen i filmen kretsar kring en pojke som leker med miniatyrsoldater i sitt rum. Plötsligt suddas gränsen mellan fantasi och verklighet ut när hans rum börjar rasa samman, och den oskyldiga leken förvandlas till ett verkligt krig.

Genom att integrera metaforer och surrealism i filmen är ambitionen att på ett subtilt och konstnärligt sätt förmedla de komplexa konsekvenserna av vapen och krig.

 

  • Jag hoppas att filmen inte bara blir ett visuellt och emotionellt engagerande verk utan också en tankeväckande upplevelse som inspirerar till dialog och reflektion om dessa viktiga samhällsfrågor, säger Karim.

Filmens budskap är att arbete för fred är allt annat än ett barns naiva dröm och att röster för fred och nedrustning inte får tystna. Svenska Freds har arbetat i 140 år för hållbar fred, och för att krig ska förebyggas och aldrig bryta ut. Genom kampanjen vill vi visa på vikten av vårt arbete och vår röst.

Filmen produceras pro bono av UNCUT Film. Tack till UNCUT för att ni engagerar er!