Home / Upptäck / Vapenexport / 6 SKÄL ATT INTE EXPORTERA VAPEN TILL INDIEN

6 SKÄL ATT INTE EXPORTERA VAPEN TILL INDIEN

2018-04-17

Just nu är Indiens premiärminister Narendra Modi på besök i Sverige. Under sitt besök träffar han bland andra Håkan Buskhe, vd för Saab.

av Miriam Refai
Manifestation i Indien i samband med vapenmässa.

 

Just nu är Indiens premiärminister Narendra Modi på besök i Sverige. Han kommer under sitt besök få träffa bland andra Håkan Buskhe, vd för Saab Sveriges största vapenexporterande företag. Saab hoppas att besöket ska leda till att Indien väljer att lägga en order på över hundra miljarder kronor för 110 nya Jas Gripen-plan. Här är 6 argument varför Sverige inte ska sälja vapen till Indien:

 

1. Indien och Pakistan ligger i väpnad konflikt. Sverige exporterar vapen till båda sidor och göder konflikten i stället för att bidra till avspänning.

Vapenexport till landet spär på redan existerande spänningar och väpnad konflikt mellan grannländerna Indien och Pakistan. Med få undantag har Sverige exporterat vapen till både Indien och Pakistan varje år sedan 1950 och gjorde så även 2017. Det är fel sätt att arbeta för avspänning och fredlig konflikthantering.

 

2. Hundratals miljoner lever i fattigdom i Indien. De fattiga betalar priset för stridsplanen.

Affären bidrar till fattigdom och skeva militära prioriteringar. Hundratals miljoner människor lever i fattigdom i Indien. Varje dag dör minst 382 barn under fem år på grund av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det är dessa grupper som får betala för att den indiska regeringen väljer stridsflygsköp över investeringar i grundläggande hälsa, sanitet och utveckling. Ihärdig marknadsföring från Saab och den svenska regeringen bidrar till dessa val.

 

3. Affären stärker den indiska premiärministerns nationalistiska politik. Den indiska demokratin försvagas.

Affären stärker en nationalistisk agenda. Indiens premiärminister Narendra Modis parti BJP är en del av den hindunationalistiska rörelsen och den indiska demokratin beskrivs vara i kris. Journalister som skrivit kritiskt om Modi har mördats och civilsamhällets ställning har försvagats. Det rapporteras om allvarliga kränkningar från militärens sida i kampen mot terrorism, enligt den svenska regeringens egen analys.

 

4. Indien har kärnvapen och står utanför FN:s ickespridningsavtal.

Indien har kärnvapen och är inte del av icke-spridningsavtalet (NPT). Jas-planen skulle ingå i en militär som vilar på kärnvapenavskräckning och affären kan ses som ett godkännande för denna politik.

 

5. Indien har inte skrivit under FN:s vapenhandelsfördrag ATT.

Indien har inte heller skrivit under FN:s vapenhandelsfördrag (ATT) som bland annat etablerar gemensamma regler för hur vapen får vidareexporteras.

 

6. Korruptionen är utbredd i Indien. Risken för korruption i vapenaffärer är hög.

Korruption är ett utbrett problem i landet. Transparency International rankar Indien som ett högriskland vad gäller korruption i landets försvarsinstitutioner, till exempel upphandling av krigsmateriel.

Saab samarbetar med företaget The Adani Defense Systems & Technologies som hör till mycket kontroversiella Adani Group, med nära kopplingar till premiärminister Modi. Adani Group har anklagats av indiska myndigheter för både pengatvätt och skattesmitning. Sedan Adani Group påbörjade sin verksamhet inom vapenindustrin har flera misstänkta oegentligheter i affärer med företag i Sydafrika, Israel och Italien rapporterats.