Home / Upptäck / Vapenexport / På plats för att se till att ATT räddar liv

På plats för att se till att ATT räddar liv

2017-09-13

Den 11-15 september hålls det tredje statspartsmötet om det internationella vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty i Genève. Svenska Freds är på plats.

Den 11-15 september hålls det tredje statspartsmötet om det internationella vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty i Genève. Svenska Freds är på plats för att tillsammans med representanter från civilsamhället världen över påminna staterna om det ursprungliga syftet med fördraget: att rädda liv och minska lidandet. 

Delegater från de 92 statsparterna samt de 41 stater som undertecknat ATT är i Genève för att rapportera vad som gjorts för att implementera fördraget och diskutera hinder och utmaningar.  Svenska Freds är med som en del av den internationella Control Arms-delegationen. Control Arms delegation består av representanter från civilsamhället världen över.

– Förra året spenderades för mycket tid på att processa och sortera papper. Samtidigt har tusentals civila blivit dödade och skadade som ett resultat av en oansvarig vapenhandel. Vi måste fokusera på varför ATT-fördraget skapades från första början; för att rädda liv och minska lidandet i världen, säger Anna Macdonald, Control Arms generalsekreterare.

Control Arms ATT Monitor, en årlig rapport om fördraget som publicerades i början på veckan, fastställer att 19 statsparter och tre undertecknande stater har exporterat vapen till Saudiarabien sedan kriget i Jemen bröt ut 2015. Detta trots överväldigande bevis på att dessa vapen har använts för att döda och skada civila i Jemen. Detta är en kränkning av internationell humanitär lag och av de mänskliga rättigheterna.

Tre av de största exportörerna är Storbritannien, Frankrike och USA, men även Sverige har exporterat vapen till Saudiarabien. Sverige exporterar även vapen till Förenade Arabemiraten som också bedriver krigföring i Jemen.

Radhya Almutawakel, styrelseledamot i den jemenitiska organisationen Mwatana Organization for Human Rights var en av talarna som öppnade konferensen i Genève. Hon vädjade till delegaterna att gå från ord till handling genom att göra allvar av orden i fördraget.

– Bomber regnar ned över civila, och blockaden som skapats av den saudiska regimen stoppar varor från att nå Jemen. Över 10 000 personer har dödats, 20 miljoner människor lever i desperat nöd. Detta gäller inte minst dem som drabbats av vår tids värsta kolerautbrott. Ett barn dör var tionde minut av sjukdom och hunger, säger Radhya Almutawakel.

– Försäljningen av vapen till Saudiarabien för användning i Jemen måste omedelbart stoppas, fastslår hon.

I år kommer det vara tid avsatt för att förtydliga länken mellan de globala målen i Agenda 2030 och ATT.

– Väpnad konflikt leder till ett ojämförbart lidande runt om i världen och vi kan inte, och ska inte, vara självbelåtna i Genève den här veckan. De beslut som fattas i Genève kan rädda miljoner liv och minska lidandet för så många fler. Stater är skyldiga dem som drabbas av den oansvariga vapenhandeln att göra allt som står i deras makt för att avsluta handeln omedelbart säger Anna Macdonald, generalsekreterare för Control Arms.

Svenska Freds var med i den internationella kampanj som bidrog till att FN förhandlade fram det globala vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty 2013. Det trädde i kraft den 24 december 2014.