Home / Upptäck / Vapenexport / REPLIK I DN: ”VAPEN TILL UKRAINA MINSKAR SVERIGES MÖJLIGHET TILL DIPLOMATI”

REPLIK I DN: ”VAPEN TILL UKRAINA MINSKAR SVERIGES MÖJLIGHET TILL DIPLOMATI”

2022-03-31

Det behövs länder som står upp för avspänning, dialog och fredlig konflikthantering. Sverige har historiskt kunnat verka för medling och diplomati. I och med beslutet att skicka vapen till Ukraina minskade utrymmet för att ta den viktiga rollen.

av Miriam Refai

I en insändare 29 mars menar Niclas Kuoppa att om ukrainarna lyckas försvara sig så att det leder till ett ryskt tillbakadragande, behöver Svenska Freds tänka om gällande att Sverige skänker vapen till Ukraina. Det skulle i så fall, förstår vi mellan raderna, visa att vi hade fel och att fred visst kan skapas med militära medel.

Att vilja skicka vapen är en förståelig reaktion. Vi känner alla med Ukrainas folk, är förbannade och vill göra allt för att få stopp på Rysslands oförsvarliga, folkrättsvidriga attack.Trots det tycker vi att beslutet är olyckligt. Debatten och med den lätthet beslutet fattades synliggör hur stark den militaristiska normen är. Vi känner att vi gör något när vi bidrar med vapen. Varför väljer samma politiker som fattar beslut om att skicka vapen att rösta ned förslaget att stoppa importen av rysk olja och gas – import som bidrar med enorma summor till den ryska krigskassan? Ett stopp som borde vara en självklarhet i nuläget. 

Det behövs länder som står upp för avspänning, dialog och fredlig konflikthantering. Sverige har historiskt kunnat verka för medling och diplomati. I och med beslutet att skicka vapen till Ukraina minskade utrymmet för att ta den viktiga rollen. Det finns alltid stora risker med att exportera vapen. Att de sprids och byter händer är bara en av många. Svensk vapenexport går regelbundet till länder i krig. Men att överföra vapen för att aktivt stödja en sida i en väpnad konflikt bryter mot svensk praxis om att inte använda vapenexport som utrikespolitiskt verktyg. Vi ser med stor oro på vad det kan leda till att denna dörr nu öppnas. Vilka andra krig ska Sverige skänka vapen till? 

Som fredsorganisation är vår roll att ställa de kritiska frågorna, att granska makthavare och utmana diskussionen om hur fred och säkerhet skapas. Just nu finns det få politiska alternativ för dem som inte tror på militär upprustning för att skapa fred. Vår roll är att vara en advokat för de fredliga politiska besluten, den som varnar för de långsiktiga konsekvenserna och påminner om de många misslyckade militära “lösningarna” som det tidigare rått enighet om. Just nu är det många som tycker att denna roll är viktigare än på mycket länge. Under den senaste månaden har Svenska Freds haft en rekordstor tillströmning av nya medlemmar. 

Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds