Home / Upptäck / Vapenexport / REPLIK: ”LIBERALERNA GÅR PÅ VAPENLOBBYNS RETORIK”

REPLIK: ”LIBERALERNA GÅR PÅ VAPENLOBBYNS RETORIK”

2023-10-08

Replik i SVD 7/10. Finns också publicerad på svd.se.

I en debattartikel 4 oktober skriver Liberalernas Anna Starbrink och Joar Forssell att det är dags att göra upp med dubbel­moralen och tillåta att pensions­pengar och annat kapital investeras i krigsmaterielindustrin. Det väcker onekligen frågor om både liberala värderingar och vad som är att betrakta som dubbelmoral. Att Liberalernas försvars- och utrikespolitiska talespersoner dessutom hävdar att Svenska Freds inte skulle begripa att ett land som angrips måste försvara sig är en ohederlig och oväntat låg nivå i en debatt om ytterst viktiga frågor. 

Svenska Freds har konsekvent fördömt Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina, ett uppenbart brott mot FN-stadgan och Ukraina har som alla länder rätt till självförsvar. Det vi kritiserat är att alltför lite fokus riktas mot konfliktförebyggande, nedrustning och metoder för fredlig konflikthantering. Metoder som behövs i alla stadier av konfliktcykeln. Vi menar också att det riktas för lite uppmärksamhet mot att det enligt folkrätten även åligger alla stater att lösa internationella dispyter på fredlig väg och utan att äventyra internationell fred, säkerhet och rättvisa.

Men framför allt har Svenska Freds en unik expertis och decennier av erfarenhet av att granska vapenindustrin och den svenska vapenexporten. Att använda Ukraina och kampen för demokrati, fred och frihet som ett skäl att legitimera en bransch som bidrar till att förstärka förtryckande och krigförande odemokratiska ledares makt och som definieras som en av världens mest korrupta affärssektorer, är att vilseleda debatten och ge en falsk och kraftigt polerad bild av vapenexporten.

De senaste åren har det pågått intensiv debatt om vapenindustrin bör klassas som hållbar. Svenska och europeiska vapenföretag har lagt stora resurser på omfattande marknadsförings- och påtryckningskampanjer riktade mot banker, investerare och politiska makthavare för att lansera sig som ansvarsfulla samhällsaktörer som försvarar frihet och demokrati. Debattinlägget från Starbrink och Forssell måste ses mot bakgrund av vapenlobbyns insatser för att åstadkomma just denna normförskjutning. För i själva verket bidrar vapenindustrin i stor utsträckning till att legitimera odemokratiska ledare, till korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter och eskalering av konflikter. Dubbelmoralen när det gäller den svenska vapenexporten handlar om att säga sig värna värden som demokrati, mänskliga rättigheter och folkrätten och samtidigt beväpna diktaturer och auktoritära regimer. 

Statistiken talar sitt tydliga språk.

Åren 2020-2022 gick hela 36% av den svenska vapenexporten till odemokratiska länder.

2020 och 2021 var diktaturen Förenade arabemiraten Sveriges största vapenkund och var också 2022 ett av de största köparländerna. Sedan 2015 är Förenade arabemiraten tillsammans med Saudiarabien styrande i den koalition som krigar i Jemen – ett krig som orsakat världens värsta humanitära kris. Över 80 procent av Jemens befolkning, 24 miljoner människor, är i behov av hjälp utifrån för att överleva. Dokument från den franska underrättelsetjänsten visade 2019 att Sveriges största vapenföretag Saabs radar- och stridsledningssystem Erieye används av Saudiarabien i kriget i Jemen. Enligt fredsforskningsinstitutet Sipri kan systemet användas för att upprätthålla blockaden av vapen, men även mat och förnödenheter. Saab har i många år försett flertalet diktaturer och krigförande länder med vapen. Få skulle hävda att det är hållbart eller etiskt.

”Svenska vapen ska alltid vara på rätt sida” skriver Liberalerna på sin hemsida. Det är ett önsketänkande utan förankring i verklighetens vapenexport. Det är också att helt bortse ifrån de många exempel där vapen bytt händer eller där ”rätt” sida plötsligt utvecklats till fel, genom militärkupper eller politiska svängningar. Vapenindustrin är inte vilken industri som helst och det finns goda skäl att från politiskt håll motverka den normalisering av krig och vapen som vapenföretagen just nu har allt att vinna på. 

Kerstin Bergeå, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Linda Åkerström, policychef och sakkunnig i vapenexportfrågor, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen